Nova Junta Directiva

– President: Àngel Casellas i Grau

– Vicepresident: Miguel Angel Edo i Bretó

– Secretària: Laura Pascuet i Candalia

– Vicesecretari: Xavier Guillén i Monsec

– Tresorer: Gabriel Fernández de la Fuente i Abellán

– Vocal: Vicenç Gascó i Correcher

– Vocal: Manel Martínez i Rodríguez

– Vocal: Raimon Montoliu i Casals

– Vocal: Francisco Javier Muñoz Carvajal

– Vocal: Joan Rovira i Llonch

– Vocal: Marta Soler Corral

– Vocal: Jordi Villanueva i Pol

La junta comptarà també amb la col·laboració dels socis:

– Ramon Oliver i Tarragó

– Carles Sancho i Villar

– Ruben Zamora i Fernández

– Eufenia Zapater i Pacheco

Translate »